Lakiasiat

Lakiasiat

Lakiasiat

Lakiasiat

LAINOPILLISIA PALVELUITA YKSITYISILLE

Asuntokauppariita ym.

Ammattilaisen apu on tärkeä kun asuntokauppariita on tosiasia. Autan asiakkaitani myös omakotitalokaupasta johtuvissa riidoissa, yhteisomistusriidoissa, ja niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä. Ota yhteys tai soita. Maksuton alkuneuvottelu!

 

Asunto- ja omakotitalokaupat ovat taloudelliselta arvoltaan merkittäviä. Niihin liittyvien asiakirjojen, muidenkin kuin kauppakirjan laadinta tai sisällön tarkastaminen on syytä antaa kokeneen lakimiehen tehtäväksi. Ennen kuin asuntokauppariita on vielä edennyt oikeuteen asti, yleensä osapuolet pyrkivät sopimaan riitansa. Tuossa vaiheessa edellytykset välttää isompi asuntokauppariita ovat parhaimmat. Kaupan kohteessa ilmenneet virheet, kuten valitettavan yleiset kosteus- ja homevauriot edellyttävät oikea-aikaista ja asiantuntevaa reagointia, jotta oikeudenmenetykset ja kallis asuntokauppariita vältetään. Sanottu koskee myös omakotitalorakentamista ja siihen liittyviä urakkariitoja. Korvauskäytännön tuntemus edesauttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamista pitkän ja lopputulokseltaan epävarman oikeusprosessin sijaan. Kokemus ja osaaminen edesauttavat myös, että asuntokauppariita oikeuteen päätyessään ratkeaa toivotulla tavoin.

 

Vapaa-ajan asuntoihin liittyy monasti yhteisomistus. Vaikka yhteisomistusta on säädelty omassa laissaan, yhteisomistusta koskevat pelisäännöt kannattaa sopia huolella osaavan lakimiehen avustuksella vielä kun riitoja ei ole näköpiirissä.

 

Esimerkkejä toimeksiannoista:

• Kauppakirjojen laadinta /tarkastus

• Kerrostalohuoneistoa koskeva asuntokauppariita kuluttajavalituslautakunnassa

• Omakotitalon virheitä koskeva asuntokauppariita

• Vuokra-, rasite-, hallinnanjako- ja yhteisomistussopimukset

• Yhteisomistuksen purkua koskeva oikeudenkäynti

• Kiinteistökaupan virheet ja korvausvaateet

• Asunto-osakeyhtiön ja sen edustajien vastuu vahingosta

• Avustaminen pienurakkariidassa

• Asuntokaupan virheistä johtuvat korvausvaateet

 

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE

© HEIKKI MALINEN | DESIGN BY TWELVE